Parafia
Miłosierdzia Bożego
w Lęborku

Rycerze Kolumba

Rycerze Kolumba Rada 15820 im Ks. Bpa Konstantyna Dominika w Lęborku.

Wiosną 2013 roku ówczesny wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Lęborku, ks. Piotr Bekisch powziął inicjatywę utworzenia wspólnoty katolickich mężczyzn – Rycerzy Kolumba. Po otrzymaniu aprobaty od Ks. kanonika Stanisława Lamenta rozpoczął pracę nad powołaniem do życia Rady działającej przy naszej parafii. Należy wspomnieć, iż do ukonstytuowania się Rady Rycerzy Kolumba potrzebnych jest 30 mężczyzn.

Dnia 16 czerwca 2013 roku 15 mężczyzn z Lęborka i miejscowości okolicznych dostąpiło zaszczytu inicjacji na pierwszy stopień w Zakonie Rycerzy Kolumba. Ceremonii dokonała drużyna inicjacyjna z Brodnicy. Jednak nadal nie zdołaliśmy zgromadzić potrzebnych do ukonstytuowania się Rady 30 mężczyzn. Dlatego formalnie należeliśmy do Rady 15117 im. Św. Wojciecha Biskupa i Meczennika w Gdańsku. Nadal trwały starania o powiększenie naszej wspólnoty.

 5 października 2013 roku kolejnych 16 mężczyzn wyraziło chęć i zostali przyjęci do naszego Zakonu. Było nas już 31 braci i mogliśmy utworzyć własną Radę Rycerzy Kolumba.

20 października 2015 roku w obecności Zacnego Delegata Rejonowego Brata Piotra Ropela ukonstytuowała się Rada Rycerzy Kolumba działająca przy parafii Miłosierdzia Bożego w Lęborku W czasie spotkania dokonano wyboru władz Rady. Trzeba zaznaczyć, iż była to pierwsza Rada na terenie Diecezji Pelplińskiej.

Rada Najwyższa Rycerzy Kolumba mająca swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych potwierdziła ukonstytuowanie się naszej Rady i nadała numer 15820. Na patrona wybraliśmy Sługę Bożego Księdza Biskupa Konstantyna Dominika.

Na prośbę Wielkiego Rycerza oraz Rady Powierników Ks. Bp Ryszard Kasyna zatwierdził wybór Ks. Piotra Bekischa na Kapelana naszej Rady.

W chwili obecnej Rada Rycerzy Kolumba Działająca przy naszej parafii liczy 43 Braci. Natomiast po objęciu przez Ks. Piotra Bekischa obowiązków Proboszcza parafii w Ogorzelinach, Ks. Bp Ryszard Kasyna z dniem 20 września 2015 zatwierdził wybór Ks. Proboszcza Rafała Cieszyńskiego na nowego Kapelana Rady 15820.

Wielki Rycerz 15820

Jacek Perłak