Parafia
Miłosierdzia Bożego
w Lęborku

Historia Parafii

 

           Nasza parafia wyłoniona została z parafii p. w. NMP Królowej Korony Polskiej w Lęborku. Ówczesny proboszcz ks. Kanonik Ryszard Kierzkowski zainicjował budowę kaplicy i domu katechetycznego na nowym osiedlu domów jednorodzinnych.

 

          14 sierpnia 1987 r. wojewoda słupski wydał zgodę na budowę kościoła filialnego z zapleczem katechetycznym, z lokalizacją przy ulicy Kasztanowej.

 

           Początki były trudne. Msze Święte sprawowano na placu budowy pod gołym niebem, czy też we wiacie budowlanej. Dzięki ofiarności, gorliwości i wytrwałości parafian kontynuowano budowę. Ksiądz  Proboszcz często osobiście pomagał w wielu pracach budowlanych.

 

           W październiku 1990 r. Biskup Koszalińsko- Kołobrzeski Ignacy Jeż, poświęcił plac budowy, fundamenty i całą rozpoczętą budowę.

 

           Parafia p. w. Miłosierdzia Bożego została erygowana 21 grudnia 1991 roku przez Biskupa Koszalińsko – Kołobrzeskiego Ignacego Jeża.

 

Oto fragmenty Dekretu Księdza Biskupa:

 

„ Ku chwale Boga Wszechmogącego, ku pożytkowi Kościoła Świętego i dobru duchowemu wiernych Lęborka, rozporządzamy i czynimy wiadomym wszystkim, których to dotyczy:

                                                                       1

Mając na uwadze racje duszpastersko- administracyjne Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej, niniejszym na mocy kanonu 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego-      erygujemy  nową Parafię pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Lęborku.

                                                                       2

Nowa Parafia powstanie z podziału Parafii p. w. NMP Królowej Polski w Lęborku  i obejmuje terytorium miasta Lęborka określone granicami: drogą Słupsk- Gdańsk , następnie  torami kolejowymi w kierunku Łeby ( od wiaduktu do rzeki Łeby), rzeką Łebą i granicami Lęborka do drogi Słupsk- Gdańsk. Wspomniane terytorium odłączamy od Parafii p.w. NMP Królowej Polski w Lęborku i tworzymy z niego terytorium nowej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Lęborku.

          3

Kościołem parafialnym nowej parafii będzie kościół p.w. Miłosierdzia Bożego w Lęborku. Nowa Parafia posiada również kościół pomocniczy p.w. Jadwigi Śląskiej w Lęborku.” 

 

            Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Stanisław Lament. Ksiądz proboszcz podjął się trudnego wyzwania. Nie tylko kontynuował budowę kościoła, ale z wielkim zaangażowaniem tworzył żywą wspólnotę parafialną. Ofiarował naszej parafii 23 lata posługi kapłańskiej.

 

            Po reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła Katolickiego w Polsce, dokonanej mocą bulli papieskiej  „Totus  Tuus  Poloniae  populus”  z 25 marca  1992 roku, dekanat lęborski został włączony do Diecezji Pelplińskiej. 

 

            Zgodnie z dekretem pierwszego Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi, z dnia 23 lipca 1993 roku, Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Lęborku obchodzi odpust parafialny w II Niedzielę Wielkanocną. 

 

             W trzecim roku istnienia parafii 14 czerwca 1994 roku  Biskup  Pelpliński  poświęcił kościół oraz udzielił po raz  pierwszy w naszej świątyni sakramentu bierzmowania. W kronice parafialnej czytamy: „W dniu  dzisiejszym Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Bernard Szlaga wmurował kamień węgielny w narożniku południowo-wschodnim budującego się kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego. Kamień węgielny przywiózł z Rzymu z grobu św. Piotra Apostoła J.E. Ks. Biskup Jan Bernard Szlaga. Kamień złożony w drewnianej skrzynce został wyjęty z miejsca, w którym był pogrzebany święty Piotr Apostoł. Potwierdzają to dokumenty i plomba oraz pieczęcie i podpis złożony przez Jego Eminencję Virgiliusza Kardynała Noe Archiprezbitera Bazyliki Watykańskiej (…). Ten Kamień Węgielny został przekazany do tutejszego kościoła w Lęborku jako znak jedności duchowej z Kościołem Rzymskim, aby był zadatkiem darów niebios i świadectwem synowskiego zachowania wiernych wobec Katedry św. Piotra i związku parafii z osobą Jego Następcy Jana Pawła II”.

 

             W Roku Jubileuszowym,2 kwietnia 2000 roku, podczas wizytacji pasterskiej, Ksiądz Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga konsekrował ołtarz i kościół.

 

              Zgodnie z zapisami kroniki pierwszą Radę parafialną tworzyły następujące osoby:

Kazimierz Mach, Bronisław Trybuowski, Domicela  Naczk, Barbara Kabłubiec, Zbigniew Kotłowski, Brygida Buszman, Henryk Baliński, Józef Bronk, Zbigniew Pobłocki.

 

            Posługę organisty jako pierwszy przez 8 lat, pełnił Pan Jan Formela. Obecnie jest nim Pan Andrzej Oszmaniec. 

 

                 Dumą parafii są:

- wspólnota żywego różańca

- wspólnota czcicieli Miłosierdzia Bożego

- Rycerze Kolumba

-schola Adoramus , którą opiekują się Panie Dorota Mikołajczak i Katarzyna Erni

- służba liturgiczna ołtarza

 

                W  ciągu 25 lat istnienia parafii posługę duszpasterską pełnili:

 

Księża Proboszczowie:

 

- Ks. Kanonik Stanisław Lament, obchodzący  w 2014 roku złoty jubileusz kapłaństwa

-Ks. Janusz Góral

-Ks. Rafał Cieszyński, obecny proboszcz

 

Księża Wikariusze:

 

-Ks. Grzegorz Rybicki

-Ks. Mieczysław Bladowski

-Ks. Krzysztof Ostasz

-Ks. Marcin Zabrocki

-Ks. Piotr Czaja

-Ks. Piotr Bekisch ( dwukrotnie)

-Ks. Marian Knut

-Ks. Damian Kajfasz

-Ks. Krzysztof Przechowski

-Ks. Wojciech Prądziński

- Ks. Krzysztof Kamiński  , obecny wikariusz

 

           Oto kilka danych statystycznych dotyczących parafian  w ciągu  25  lat:

 

Stan liczbowy parafii w 1992 roku wynosił 2800 wiernych, obecnie to 3470  osób.

W minionym ćwierczwieczu w naszej parafii

938 dzieci zostało ochrzczonych

1187 osób przyjęło sakrament bierzmowania

245 par zawarło sakramentalny związek małżeński

 

           W 2016 roku przeżywaliśmy Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia Bożego. Nasza świątynia była wówczas kościołem stacyjnym.

          W pamięci zawsze łączyć będziemy Rok Miłosierdzia ze Srebrnym Jubileuszem naszej parafii. W tym czasie  przeżywaliśmy Misje Parafialne, czego widomym znakiem jest nowy Krzyż Misyjny. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu parafian wyremontowaliśmy i rozbudowaliśmy dom parafialny, w którym znajduje się salka parafialna. Dzięki pomocy Burmistrza Miasta Lęborka utworzyliśmy przykościelne parkingi.

 

            Upływający  czas , naszą Wspólnotę i nasze wysiłki  zawierzamy Panu Bogu. Niech Jego Łaska sprawi, że  minione 25 lat, staną się fundamentem budowli, którą wznosić będą przyszłe pokolenia. 

 

Opracowanie i prelekcja podczas uroczystości Srebrnego Jubileuszu Parafii: Robert Joniec