Parafia
Miłosierdzia Bożego
w Lęborku

Ogłoszenia

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NA XXVIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

 

 

1.   „Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu...” – mówił kard. Stefan Wyszyński. „Modlitwa różańcowa jest moją ulubioną modlitwą” – stwierdził Jan Paweł II. „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny” – prosiła Piękna Pani w Fatimie. Moc modlitwy różańcowej trwa do dziś. Przekonało się o tym wiele osób, które poprzez różaniec wyszły z uzależnień, z nerwic, ocaliły małżeństwo, wyprosiły zdrowie. Może rodzić się pytanie: czy świat zmieni się od samego różańca? Pewnie cały świat nie, ale każdy z nas – trochę tak. „Odmawiajcie codziennie różaniec. (...) Ja was nigdy nie opuszczę” – zapewniała Maryja w Fatimie.

2. Zapraszamy do wspólnego odmawiania różańca w naszej świątyni. Przez cały październik odmawiamy różaniec w dni powszednie o godz. 8:30 i 17:30, a w niedzielę o 15:30. Dzieci zapraszamy na dziesiątek różańca w dniach od poniedziałku do piątku na godz. 17:00.

3.   Jutro obchodzić będziemy Dzień Dziecka Utraconego. Zechciejmy objąć naszą modlitwą rodziców, którzy przeżywają utratę dziecka. W ich intencjach jutro odmówimy modlitwę różańcową.

4. W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania zapraszamy młodzież uczęszczającą do 8 klasy Szkoły Podstawowej na spotkanie w salce parafialnej we wtorek, o godz. 19:00, natomiast młodzież uczęszczającą do 7 klasy Szkoły Podstawowej zapraszamy na spotkanie w czwartek, o godz. 19:00. 

5.  W najbliższy czwartek, w liturgiczne święto Świętego Łukasza Ewangelisty, przypada dzień modlitw za służbę zdrowia. Dziękujemy naszym lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, ratownikom medycznym, wszystkim, którzy przychodzą nam z pomocą w naszych chorobach i trudnych dolegliwościach za posługę i okazane serce. Wyrazem tej wdzięczności niech będzie modlitwa za wszystkich, którzy ratują nasze życie i zdrowie.  

6.  W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Misyjny. W tym dniu naszą modlitwą, a także materialną ofiarą będziemy mogli wspomóc tych, którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła – misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność. Na ten cel przeznaczona będzie kolekta.

7. Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, co roku prowadzone są badania niedzielnych praktyk religijnych, polegające m.in. na liczeniu wiernych obecnych na niedzielnej Mszy św. oraz na liczeniu wiernych przystępujących do Komunii Świętej. Liczenie to odbywa się dla celów statystycznych Kościoła Katolickiego w Polsce i będzie miało miejsce w przyszłą niedzielę.

8.  Miesiąc październik przygotowuje nas powoli do Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Nawiedzamy cmentarze, troszczymy się o groby naszych bliskich. Jednocześnie wierzymy, że najskuteczniejszym wyrazem miłości do zmarłych jest nasza modlitwa. Z racji Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych podejmujemy modlitwę w ich intencji, odmawiając tzw. zdrowaśki jednorazowe oraz zdrowaśki roczne. Zdrowaśki jednorazowe odmawiamy przez całą oktawę uroczystości Wszystkich Świętych, natomiast zdrowaśki roczne odmawiamy przez cały rok, w każdą pierwszą i drugą niedzielę miesiąca, przed sumą parafialną. Ofiary składane przy zamawianiu zdrowasiek  przeznaczamy na ogrzewanie naszego kościoła.

9. Przeżywamy dziś XVIII Dzień Papieski. Hasło Dnia Papieskiego zaczerpnięte jest z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. Promieniowanie ojcostwa – to tytuł dramatu Karola Wojtyły. Obchodom tego Dnia towarzyszą liczne wydarzenia duchowe oraz kulturalne. Naszych Parafian i Gości, a szczególnie dzieci zapraszamy na  Koncert Muzyki Gospel, który odbędzie się w naszej świątyni dzisiaj o godz. 17:00.W Koncercie, wraz z dziećmi biorącymi udział we wczorajszych warsztatach, wystąpi nasza Schola Adoramus oraz Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska”. Oprawy muzycznej Koncertu podjął się Pan Roman Hejka. Wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i wsparciem przyczynili się do organizacji wczorajszych warsztatów i dzisiejszego Koncertu składamy serdeczne Bóg zapłać!

10. Co roku w Dniu Papieskim organizowana jest przykościelna zbiórka na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Głównym nurtem działalności Fundacji jest propagowanie nauczania św. Jana Pawła II. Dzięki hojności i zaangażowaniu Polaków podczas zbiórki, Fundacja może prowadzić swoją działalność stypendialną pośród utalentowanej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin. Obecnie swoją pomocą obejmuje 2 tys. uczniów i studentów. Dopełnieniem programu stypendialnego są letnie obozy formacyjne dla stypendystów. Młodzież, która dzięki pomocy Fundacji otrzymuje szansę rozwoju, nazywana jest „żywym pomnikiem” Ojca Świętego Jana Pawła II.

11.  Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym nauczycielom i wychowawcom, i tym którzy dziś służą młodemu pokoleniu, i tym których wspominamy w naszej pamięci. Wszystkim nauczycielom i wychowawcom życzymy, aby ich poświęcenie spotykało się zawsze z szacunkiem, uwagą  i wdzięcznością.