Parafia
Miłosierdzia Bożego
w Lęborku

Konto bankowe

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego

ul. Kasztanowa 12, 84 – 300 Lębork

 

Bank Spółdzielczy w Łebie

Nr konta: 53 9324 0008 0000 2091 2000 0010

 

Darowiznę na cele kultu religijnego można odliczyć od dochodu pod kilkoma warunkami:

  • Z ulgi mogą skorzystać zatrudnieni na umowę o pracę czy umowę cywilnoprawną, jak również tych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych
  • Darowiznę należy wykonać poprzez przelew bankowy
  • Nie więcej niż 6% dochodu danej osoby/lub małżonków razem
  • W tytule przelewu musi być np. adnotacja –„Darowizna na cele kultu religijnego”
  • Odliczenie może dokonać tylko ta osoba, z której konta poszedł przelew

Skorzystanie z ulgi w zeznaniu rocznym wskazuje się w załączniku PIT/O w części B i D.